آماده سازی محیط برای نصب درب

صنعت در اتوماتیک شیشه ای امروزه یکی از صنایع پیشرفته ای است که الزام استفاده از آن به وضوح احساس می شود. کاربرد این سیستم ها در هر محیطی که تردد وجود دارد قابل لمس است. مخاطب اینگونه سیستم ها صرفا محیط های عمومی نبوده و حتی محیط های کوچک نیز جهت کنترل بهتر عبور و مرور از این دست محصولات استفاده می کنند. یکی از اقداماتی که باید قبل از هر عملی انجام شود آماده سازی محیط برای نصب درب اتوماتیک است. برای مهیا کردن فضا باید شرایطی را فراهم نمود که به ترتیب خواهیم پرداخت.

آماده سازی کف

آماده سازی محیط برای نصب درب از شروط اولیه و اساسی است که باید حتما آن را عملی نمود. فضایی که سیستم در آن راه اندازی می شود باید به طور کامل آماده شده باشد. نصب کاشی، سرامیک و یا هر کفپوش دیگری بسیار اهمیت دارد زیرا در ارتفاع کل تاثیرگذار خواهد بود. این تائیر زمانی نمود پیدا خواهد کرد که بدون در نظر گرفتن ارتفاع کفپوش (قبل از نصب) ارتفاع را اندازه گرفته و شیشه سکوریت ۱۰ میل و هم چنین فریم دور شیشه را تولید نمود. پس از نصب کامل کفپوش دیگر اندازه های قبلی مورد قبول نیست و قطعا مجموعه محصولات تولید شده کارایی ندارد.

آماده سازی محیط برای نصب درب اتوماتیک

آماده سازی دیوارها

درب اتوماتیک می تواند در مکان های مختلفی نصب شود. میزان عرض مورد نظر هر مجموعه بسیار متفاوت است اما فراهم سازی دیوارها جهت نصب و راه اندازی گوناگون است. دیوار ها مهم ترین بخش یک ساختمان به حساب می آید. صاف بودن آن ضروری بوده و در صورت مستحکم نبودن دیوار ها خم شدن آنها غیر قابل انکار است. خم شدن و کچ شدن دیوار ممکن است به علت شکستگی نعل درگاه و یا تیر سقف باشد و یا فرسودگی بنا و یا علل مشابه آن. در هنگام نصب و راه اندازی، دیوار ها نقشی اساسی دارند مخصوصا در زمانی که لت متحرک بر رو دیوار جمع شود. منحنی موجود در دیوار به مرور زمان موجب فشار بر روی شیشه سکوریت فلوت خواهد شد.

آماده سازی محیط برای نصب درب اتوماتیک

آماده سازی سقف

یکی دیگر از گزینه هایی که اهمیت دارد عدم وجود شیب در سقف و تراز بودن آن است. ارتفاع یکسان در تمام عرض درب هوشمند برقی نکته ای است که در صورت عدم رعایت آن ظاهری نا مطلوب را به همراه داشت. البته این نکته را باید در نظر گرفت که همواره ممکن است تفاضلی میلی متری وجود داشته باشد اما در صورت افزایش این مقدار باید ارتفاع مفید را در نظر گرفت.

آماده سازی محیط برای نصب درب اتوماتیک

پس از بررسی موارد فوق و اجرای آنها آماده سازی محیط برای نصب درب اتوماتیک انجام شده است و با اعزام کارشناس فنی درسا می توان اندازه گیری دقیقی را محاسبه نمود. گاهی ممکن است پیمانکار و یا مالک پروژه اندازه ای خاص مد نظر داشته باشد و اعلام بفرماید که در انتها، همان ابعاد را ارائه می دهد که قطعا این سخن مورد تائید است و اجرائی خواهد شد و با توجه به همان ابعاد ارائه شده روند تولید شیشه و فریم انجام خواهد گرفت.

برق رسانی مناسب جهت سهولت نصب و اتمام پروژه نیز از دیگر موارد آماده سازی محیط برای نصب درب شیشه ای اتوماتیک است.