راهنمایی خرید درب اتوماتیک شیشه ای

هرگونه احساس نیاز، پاسخی قطعی دارد که با توجه به موقعیت فرد و یا مجموعه می توان به آن پاسخ داد. یکی از نیازهایی که در عصر امروز به یکی از الزامات تبدیل شده وجود اتوماسیون درب اتوماتیک شیشه ای است که با حضور آن بسیاری از امکانات و ویژگی ها فراهم می شود. برای خرید در شیشه ای اتوماتیک باید نکاتی را رعایت نمود که بسته به نوع کاربری هر فرد متفاوت است. با مطالعه مقاله راهنمایی خرید درب اتوماتیک شیشه ای می توانید انتخاب مناسبتری داشته باشید. البته این نکته را در نظر داشته باشید که مشاوره کارشناسان فنی درسا در اولویت کاری خود قرار دهید زیرا بهترین پیشنهاد را متناسب با محیط و شرایط مجموعه شما ارائه خواهد داد.

راهنمایی خرید درب اتوماتیک شیشه ای

مکان در نظر گرفته شده برای نصب درب

اولین قدم مشخص ساختن مکان درب است. نوع مکان بسیار اهمیت دارد زیرا با تعیین کاربری محیط، بسیاری از گزینه ها برای انتخاب هموار می شود. ورودی اصلی مجموعه یا مکانی جهت تردد افراد خاص تفاوتی بسیار حائز اهمیت دارد. مسلما همانطور که از عنوان مشخص است میزان تردد در درب ورودی و اصلی چندین برابر محیطی است که جهت تردد افراد خاص طراحی شده است.

راهنمایی خرید درب اتوماتیک شیشه ای

میزان عرض و ارتفاع محیط

متراژ عرض و ارتفاع در نظر گرفته شده برای نصب و راه اندازی درب اتوماتیک یکی دیگر از گزینه هایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به متراژ اولیه موجود و میزان فضابازشو مفید نوع کنترل باکس و فریم انتخاب می شود. میزان فضا بازشو گاهی به خواست مجموعه است، گاهی محیط و ماهیت مجموعه متراژی خاص را ایجاب می کند که باید در آن قالب محصول ارائه داد. به طور مثال در محلی مانند اورژانس باید بازشو مفید به گونه ای باشد که در هنگام ورود برانکارد و حتی یک فرد در کنار آن به راحتی امکان پذیر باشد.

راهنمایی خرید درب اتوماتیک شیشه ای

نوع تردد محیط

یکی دیگر از گزینه هایی که بسیار اهمیت دارد میزان تردد در آن مجموعه است و این مورد یکی از گزینه های اصلی برای انتخاب کنترل باکس است. در محیطی که تردد کم است می توان از کنترل باکس با قدرت کمتری استفاده کرد. به طور مثال در محیطی با تردد بالا مانند بانک مهم ترین عامل علاوه بر موتور استفاده از کنترل باکس پرقدرت است برای پشتیبانی کردن حجم بالای رفت و آمد.

راهنمایی خرید درب اتوماتیک شیشه ای

مشاوره با کارشناسان فنی درسا

بعد از بررسی موارد فوق می توان نتیجه ای اولیه گرفت که مناسبترین درب و کنترل باکس و موتور چه مدل و طرحی است. اما برای نهایی کردن تصمیم بهترین کار مشاوره با تیم فنی شرکت درب اتوماتیک درسا است که می تواند با توجه به فضا و میزان تردد در آن بهترین سیستم مورد نظر را تهیه نمود. در نظر گرفتن تمامی موارد فوق و بررسی نیازهای محیط و تحلیل آنها با نگاهی فنی و تخصصی امری است که فقط توسط یک فرد آگاه به کلیه مسائل درب اتوماتیک شیشه ای برمی آید.