سنسورهای در اتوماتیک شیشه ای

هر سیستم الکترونیکی برای انجام وظایف محوله، همکاری تجهیزات خاص خود را لازم دارد. برای موفق بودن کار هر قطعه ای وجود سنسور و مادون هایی جهت عملگرد بهتر بسیار احساس می شود. درب اتوماتیک نیز از این قاعده مستثنی نیست سنسورهای در اتوماتیک شیشه ای بسته به مدل و نوع کنترل باکس متفاوت است. اگر بخواهیم نیاز به سنسور را بررسی کنیم اولین پاسخ که به ذهن هر فردی می رسد عملکرد بهتر سیستم و حتی جلوگیری از اختلال است.

سنسورهای در اتوماتیک شیشه ای

اولین کار سنسور ها جلوگیری از آسیب رساندن به سیستم و فرد در حال عبور است به همین دلیل میزان حساسیت آنها بسیار اهمیت دارد که مادون هایی خاص در این مسیر به مجموعه کمک می کند. سنسور ها بر ۳ نوع دسته بندی می شوند، سنسور های درون کنترل باکس، سنسور هایی که با لت های متحرک متصل می شوند و چشمی مجهز به سنسور. با توجه به وظیفه ای که به عهده این قطعات کوچک الکترونیکی است باید از کنترل باکس هایی استفاده شود که مجهز به سنسور های آنتی کرش است. تمامی ۴ مدل کنترل باکس شرکت درب درسا مجهز به این تکنولوژی هستند.

سنسورهای در اتوماتیک شیشه ای

سنسورهای در اتوماتیک شیشه ای

کنترل باکس های درب اتوماتیک شرکت درسا با بررسی لحظه به لحظه محیط جهت تردد فرد دستور باز ماندن و یا بسته شدن درب را ارسال می کند. همکاری توامان چشمی درب اتوماتیک و کنترل باکس به صورت مداوم و با سرعتی بسیار زیاد باعث می شود تا هر بار تردد با بهترین عملکرد صورت گیرد یابد و مشکلی به وجود نیاید. اهمیت سنسورهای در اتوماتیک شیشه ای در محیط هایی که تردد بسیار زیاد است مانند بانک ها، فضاهایی بیمارستانی که تخت بیمار با عرض نزدیک به ۲۴۰ سانتی متر حرکت می کند و یا فضاهایی که رفت و آمد افراد ویلچری زیاد است به خوبی احساس می شود.

سنسورهای در اتوماتیک شیشه ای

اگر در هنگام گذر برانکارد یا فرد معلول سنسور ها عملکردی نا مطلوب داشته باشند و فرد را تشخیص ندهند قطعا برخورد لت متحرک با شخص در حال تردد رخ می دهد که در طولانی مدت این موضوع خود یکی از دلایل لرزش بیش از حد درب اتوماتیک خواهد شد که باید به آن دقت زیادی نمود. سنسور هایی که به صورت جداگانه به ۲ لت متحرک متصل می شوند بسیار حساس اند و باید در مناطقی که گرد و خاک وجود دارد به صورت روزانه تمیز شوند. البته در فضاهایی غیر از شرایط گفته شده نیز تمیز نگه داشتن سنسور ها جزء اولویت مجموعه باید قرار بگیرد به دلیل همین حساسیت و نحوه عملکرد از محبوبیت بسیار پائین تری برخوردار است.