پیشنهاد درب

در سیستم پیشنهاد درب اتوماتیک شیشه ای درسا کافیست عرض دهنه و عرض بازشو را وارد کنید تا متناسب با متراژ شما بهترین درب اتوماتیک و موتور و کنترل باکس ارائه شود. عرض دهنه به معنای کل عرض موجود برای نصب درب است و عرض بازشو میزان عرضی است که درب باز و بسته می شود در واقع متناسب با عرض بازشو نوع فریم و لت مشخص شده و با توجه به میزان تردد نیز کنترل باکس پیشنهاد می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید اطلاعات نوشته شده هر محصول را مطالعه نموده و یا در صورت تمایل با شرکت درسا آریا راد واحد فروش تماس حاصل فرمایید.

 

 

عرض دهنه (cm)
عرض بازشو (cm)
میزان تردد
نمایش پیشنهادها