خرید درب شیشه ای اتوماتیک توسط بهزیستی

سازمان بهزیستی یکی از مهم ترین نهاد های حمایتی-دولتی است که از طریق بودجه عمومی به افراد معلول و محروم جامعه کمک می کند. ارائه خدمات و حمایت های غیر بیمه ای با حفظ ارزش ها و کرامت والای انسانی تکیه بر مشارکت های مردم و همکاری سازمان های مرتبط در جهت گسترش خدمات توانبخشی، حمایتی و باز پروری و پیشگیری از معلولیت و آسیب های اجتماعی به کمک گروه های کم در آمد اقدام می نماید. با توجه به ماهیت و عملکرد این سازمان برای کنترل عبور و مرور، خرید درب شیشه ای اتوماتیک توسط بهزیستی راه کاری مناسب و ایده آل بود که همکاری سازمان بهزیستی و شرکت درب اتوماتیک شیشه ای درسا را به همراه داشت.

سازمان بهزیستی در تمامی شهر های ایران مستقر است و با تحت پوشش قرار دادن افراد نیازمند، تلاش در بهبود وضعیت رفاهی جامعه دارد. در شهر تهران نیز به دلیل وسعت و تعداد بالای افراد ساکن در شهر و مدیریت و کنترل تمام شهر ها، چندین اداره و ساختمان برای خدمت رسانی در نظر گرفته شده است. ساختمان بهزیستی در حوالی خیابان ولیعصر و میدان ونک ساختمانی شاید جدید الاحداث باشد که با بازسازی و نوسازی ساختمان تلاش شده در شان ارباب رجوع مجموعه قرار گیرد.

خرید درب شیشه ای اتوماتیک توسط بهزیستی

خرید درب شیشه ای اتوماتیک توسط بهزیستی

همانطور که در تصویر مشخص است درب اتوماتیک شیشه ای در قسمت ورودی مجموعه نصب شده است. خرید درب شیشه ای اتوماتیک توسط بهزیستی بهترین عمل برای مراجعین به سازمان به حساب می آید. باز شدن خودکار درب برای رد شدن فرد ناتوان و یا حتی ویلچری با بازشویی مناسب و سنسورهایی حساس برای عبور کامل فرد و سپس بسته شدن سیستم ار ویژگی های اولیه کنترل باکس نصب شده ORYXER MS-750 است. عریض بودن دهنه درب به عرض ۳۹۸ سانتی متر عرضی به نسبت طبیعی است و مناسب ترین سیستم پیشنهادی با توجه به نیاز مجموعه درب اتوماتیک ۴لت است که راه اندازی شده.

ارائه بازشویی ۱۸۰ سانتی متری (هر لنگه ۹۰ سانت) بازشویی ایده آل است که می تواند به طور همزمان از تردد ۲ فرد و یا حتی بیشتر بدون مشکل پشتیبانی کند. ارتفاع زیاد نیز باعث شده تا کتیبه ای به ارتفاع ۳۵ سانت در عرض ۳۹۸ سانتی متر نصب شود. ارتفاع زیاد در کنار عریض بودن محیط از علل نصب کتیبه ای شیشه ای بود که توسط کارشناسان فنی درسا صورت گرفت.

شرکت درب اتوماتیک درسا مفتخر است توانسته در این امر پسندیده و نیکو در کنار سازمان بهزیستی کشور به هم وطنان خود کمک کند.