درب اتوماتیک تمام دایره

همان طور که از نام این درب ها مشخص است طرح و شکل کلی این سیستم ها کاملا دایره و مدور است. گردان بودن مسیر ورودی و شاخه بندی کردن مسیر موجب سهولت در رفت و آمد افراد می شود. هم چنین این نوع سیستم ها از زیبایی خاص خود برخوردار هستند که جلوه ای بسیار زیبا به محیط پیرامون خود می دهند. درب اتوماتیک تمام دایره بر یک اصل کلی پایه گذاری شده و تغییرات جزئی در ظاهر و بخش مکانیکی آن وجود دارد که آن را به سه مدل درب اتوماتیک ۲ بال،  ۳بال و ۴ بال تقسیم بندی می کند.

درب اتوماتیک تمام دایره ۲ بال

در این درب ها وجود یک خط کلی که مسیر رفت و آمد را به ۲ نیم تقسیم کرده است به وضوح قابل رویت است. این خط تقسیم کننده یا همان ستون اصلی، جدا کننده فضای کلی مسیر عبور و مرور است. البته لازم به ذکر است که می توان با نصب موتور بر روی  این جدا کننده مسیر رفت و آمد را کاملا مکانیزه کرد و یا می توان به صورت دستی با فشار دست این بال را به حرکت در آورد و از مسیر عبور کرد. در این حالت فضای هر فرد برای عبور ۱۸۰ درجه است که میزان بازشو مناسبی به فرد می دهد.

در صورتی که رفت و آمد در این محیط ها زیاد باشد امکان ایجاد ترافیک در حین تردد امکان پذیر است. برای استفاده از درب اتوماتیک تمام دایره ۲ بال، به دلیل تقسیم شدن به ۲ نیمه در عمل امکان ورود و خروج همزمان برای ۲ فرد ممکن و قابل استفاده است به همین دلیل در سازمان هایی با تردد بالا، نصب این حالت از درب تمام دایره توصیه نمی شود.

درب اتوماتیک تمام دایره 2 بال

درب اتوماتیک تمام دایره ۳ بال

در درب اتوماتیک شیشه ای ۳ بال، با تقسیم کردن فضای ۳۶۰ درجه ای موجود به ۳ قسمت ۱۲۰ درجه ای مسیر رفت و آمد کنترل می شود. با شفت موجود در این مدل از درب، امکان تنظیم سرعت حرکت امکان پذیر می شود و طبق نیاز و تردد مجموعه می توان سرعت خاص خود را مشخص نمود.

درب اتوماتیک دایره ای ۳ بال در واقع کمترین میزان بازشو را در بین درب های دایره ای مشابه خود می دهد زیرا به ازاء هر زاویه ای ۱۲۰ درجه ای، یک خروج ۱۲۰ درجه ای دیگر نیاز است که در عمل هر فرد ۶۰ درجه جهت ورود و ۶۰ درجه جهت خروج از این محیط را نیاز دارد. به بیان ساده تر در این تقسیم بندی به علت عدم توازن بین زاویه ایجاد شده و طرح دایره ای درب برای ورود و خروج هر فرد، زاویه ای نصف آنچه تصور می شود موجود است که می توان گفت فضایی کوچک به حساب می آید. این درب از نظر ظاهر زیباترین شکل ممکنه است اما نسبت به کارایی که دارد از محبوبیت زیادی برخوردار نیست.

درب اتوماتیک تمام دایره 3 بال

درب اتوماتیک تمام دایره ۴ بال

درب اتوماتیک دایره ۴ بال ، فضای تدارک دیده شده برای درب به ۴ قسمت مساوی تقسیم می شود که به هر قسمت ۹۰ درجه می دهد. بر عکس حالت ۳ بال که میزان فضا ارائه شده به هر شخص برای ورود و خروج بر عکس تصور عموم کمتر از میزان قابل دید بود در این حالت دقیقا برابری می کند. چرخان بودن هر ۴ قسمت توامان با یکدیگر و امکان تنظیم سرعت چرخش از ویژگی های مثبت این سیستم است که برای شرکت هایی با تردد بالا نیز مناسب است.

درب اتوماتیک تمام دایره 4 بال