درب تلسکوپی یک طرفه

رفت و آمد های زیاد و حضور مراجعین در یک مجموعه باعث ایجاد شرایطی خاص می شود که هر مدیری متناسب با آن تصمیماتی خاص می گیرد. بیشترین میزان باز شدن در درب های تلسکوپی است که این عملکرد به دلیل نوع جمع شدن لت ها است. درب اسلایدینگ به روش خطی باز و بسته می شود و اختلاف اصلی آن با درب تلسکوپی یک طرفه در نوع باز و بسته شدن است که در این سیستم با روی هم قرار گرفتن هر لنگه بر دیگری و جای گیری در لت آخر (ثابت) باز شوی بیشتری در همان فضا به فرد می دهد. روی هم قرار گرفتن هر لت به منظور جای گیری بهتر و کارایی بالاتر است.

ظاهر هر درب می تواند با صلاح دید و نیاز های هر مجموعه طراحی شود و نوع باز شدن درب با ظاهری متناسب با طرح کلی ساختمان باشد. باز شدن از یک جهت به سمت لت ثابت یکی از این حالات است که می توان به اقتضاء شرایط برگزید. نوع فضا اختصاص داده شده برای تعبیه درب یکی از مهمترین عواملی است که در تصمیم گیری افراد در مورد تهیه نوع درب تاثیرگذار است.

درب تلسکوپی یک طرفه

باز شدن از یک جهت لت متحرک به سمت لت ثابت را درب یک طرفه می نامند. درب تلسکوپی یک طرفه بیانگر محدود بودن محیط یا نیاز برای بیشترین میزان باز شدن درب است. اگر بخواهیم ساختار کلی این سیستم را از نگاه بالا نمایش دهیم عکس درج شده در ذیل آسان ترین نمونه برای بیان آسان است…

درب تلسکوپی یک طرفه

درب اتوماتیک تلسکوپی یک طرفه درسا

درب اتوماتیک درسا با تکیه بر دانش فنی خود توانسته با پشتوانه ای قوی و تکیه بر برندهای برتر در این زمینه، سیستم یاد شده را به بهترین نحو پایه سازی کند و به بهره برداری برساند. فریم های موجود در این سیستم ها باعث کم شدن فضای اشغال شده می شود، وجود حسگرهای حساس برای افزایش سرعت در باز و بسته شدن و بکارگیری تجهیزات مکانیکی پیشرفته از جمله ویژگی های برند WISER است. وجود ۵ حالت تنظیم برای هر لت، استفاده در شرایط مختلف و انتخاب نوع چشمی بسته به نیاز مجموعه از دیگر امکانات این سیستم ها است.