تجهیز دادسراهای تهران به درب اتوماتیک

دادسرا نهادی است که با مشارکت دادگاه انجام وظیفه می نماید و عهده دار تعقیب متهم به جرم، اکتشاف جرم و برپا داشتن دعوی از جنبه حق عمومی هر فرد است. هم چنین عهده دار رسیدگی به امور حسبیه بر اساس موازین و ضوابط قانونی مشخص شده برای دادسرا است. در واقع رسیدگی به کلیه جرائم و اتهامات ارتکابی از مرحله تحقیقات تا صدور کیفر خواست در صلاحیت دادسرا است مگر در مواردی خاص که از طرف قانون به محل دیگری سپرده شده باشد.

تجهیز دادسراهای تهران به درب اتوماتیک

با توجه به توضیحات درج شده در ابتدا می توان دادسرا را محلی پر رفت و آمد با ماهیتی بسیار حساس در نظر گرفت. تردد بالای افراد در این محیط ها با سمت و شرایط شغلی مختلف و سطوح گوناگون اجتماعی باعث شده تا سطح توقع از دادسرا در رسیدگی به جرائم و حتی افراد بالا رود. دادسرا ها نیز برای انجام هرچه بهتر امور با استفاده از تجهیزات مرتبط همواره تلاش کرده اند تا میزان رضایت افراد را تا حد معقولی افزایش دهند. همانطور که از نام این مجموعه مشخص است محلی برای رسیدگی به جرائم است به همین دلیل افرادی که در آن محیط قدم می گذارند شاکی و یا متهم هستند که مشخصا در حالت مساعدی قرار ندارند.

ایجاد آرامش در فضا و کاستن از آلام این افراد سرلوحه کاری دادسرا بوده برای تحقق همین امر استفاده از درب اتوماتیک شیشه ای یکی از راه کارهای موجود است. باز شدن خودکار درب بدون نیاز به تغییر در حرکت فرد در هنگام ورود و یا خروج، سکوت در هنگام عملیات خدمت رسانی (درب دستی به مرور در زمان باز و بسته شدن صدا می دهد) از ویژگی های بارز درب اتوماتیک شیشه ای است.

تجهیز دادسراهای تهران به درب اتوماتیک

تجهیز دادسراهای تهران به درب اتوماتیک

دادسراهای تهران برای ارتقاء سطح کلی خدمت رسانی تصمیم به ارتقاء سیستم های ورودی گرفتند که بعد از تماس با واحد فروش درسا و مشاوره با این واحد، تصمیم بر آن شد که با اعزام کارشناس به دادسرای محلاتی، دادسرای مدرس، دادسرای مفتح، دادسرای قدس، دادسرای سئول و دادسرای رسالت بررسی محل راه اندازی درب به همراه اندازه گیری دقیق جهت نصب درب محاسبه شود. با اعزام کارشناس فنی درسا به مراکز مذکور در مجموع ۱۸ درب برای مجتمع های قضایی در نظر گرفته شد که با تهیه پیش فاکتور و ارائه آن به واحد های مربوطه و تاییدیه آن در کمترین زمان اقدامات لازم جهت نصب درب آغاز شد.

تجهیز دادسراهای تهران به درب اتوماتیک

با توجه به مذاکرات و توافق های فی ما بین، قرارداد بین مدیریت پروژه دادسراهای تهران و درب اتوماتیک درسا به امضاء رسید که شامل ۴ درب دادسرای محلاتی، ۴ درب دادسرای مدرس، ۴ درب دادسرای مفتح، ۳ درب دادسرای قدس، ۲ درب دادسرای سئول و ۱ درب دادسرای رسالت شد که تمامی درب ها به ترتیب قرار طی شده نصب و تحویل آن مراکز داده شد. از تارخ مذکور تجهیز دادسراهای تهران به درب اتوماتیک آغاز و در کمترین زمان ممکن به اتمام رسید. درسا مفتخر است که توانسته در ارتقاء سطح خدمت رسانی در دادسراهای تهران در نواحی مختلف برای افزایش خدمات سهم کوچکی داشته باشد.